Dne 4.4.2016 byl portál strategieholesov.cz oceněn prvním místem v celostátním kole prestižní soutěže Zlatý Erb 2016 v kategorii nejlepší elektronická služba.

Oživení městského prostoru v našem okolí – Veřejné dětské hřiště v lokalitě Všetuly

23.4.2016, Jedlička Alexandr

 

Cílem je:

  1. Zlepšení městského prostředí a zvýšení kvality života a životních podmínek obyvatel  města Holešova a městské části Všetuly.
  2. Vytvoření potřebného prostoru pro maminky s dětmi, místo setkávání a trávení volnočasových aktivit. Místo, které bude odpovídat standardům 21. století a potřebám občanů a jejich dětí.
  3. Řešení bezprostředně sousedících ploch veřejných prostranství a související infrastruktury v ulici Zahradní, Dukelská  a části ulice Ovocná.

 

Spolufinancování z příslušných regionálních operačních programů je velmi pravděpodobné a nezatíží tolik obecní pokladnu.

 

Současná situace v Holešově je naprosto nevyhovující a z pohledu moderní urbanizace a rozvoje tragická. V Holešově existují prakticky jen dvě hřiště,  z toho jedno je pouze jakousi parodií, navíc již opotřebovanou – lokalita Havlíčkova, vedle tzv. Petangového hřiště, viz. záhadná sponzorská akce ČEPRA.  Druhé dětské hřiště je v lokalitě Pivovarská, splňuje normy, ovšem je již  opotřebované a zanedbané, nicméně pokud bychom měli v lokalitě Novosady, Havlíčková a  Všetulích alespoň po jednom takovém, tak jistě velká sláva. Uvedenou myšlenkou jsem se začal zabývat poté, co se nám narodili děti a já si naplno uvědomil absenci míst/místa, kde bych kromě hřiště ve školce (veřejnosti nepřístupné, což není kritika)mohl tzv vyvenčit ratolesti a to přiměřeně době a místu, ve kterém jsem se rozhodl žít. Bohužel jsem však narazil na shora uvedené místa a ještě horší v blízkých sídlištích a prostoru mezi paneláky, kde jsme si hráli před 30 lety a herní prvky jsou zde stále stejné, bohužel již v havarijním stavu. Zde instalované herní prvky z doby renesančního socialismu již dosloužily a upřímně ani jejich oprava by nepokryla dnešní zcela legitimní nároky občanské vybavenosti.

 

Naproti tomu si nelze nevšimnout aktivit okolních obcí a obcí a měst např. v Praze a okolí, ale i jinde, které i přesto, že nemají tolik obyvatel jako Holešov a nemají mnoho financí (kromě Prahy samozřejmě…), již investovali či byli volení zástupci schopni zajistit financování moderních dětských hřišť pro své občany.

 

Z pohledu Všetul jsem zaslechl názor, že přeci máme park u hřiště (u Tesca) a navíc občanskou iniciativou zvelebený (údržba veřejných prostranství byla velmi populární v době socialismu a jak je vidět, i současné demokratické vedení radnice nemá nic proti zvelebování tzv. zdarma…), zde si však dovolím podotknout, že se jedná o pietní místo a svých charakterem mikro-lesoparku naprosto nevyhovuje současným trendům a podmínkám moderní občanské vybavenosti, kdo má malé děti (a nejenom malé…) jistě pochopí, co tím chci říci a nebude dál diskutovat nad tímto místem.

 

Jako vhodné se pro účely vytvoření potřebného prostoru jeví plocha u garáží ve Všetulích, tzv. Pechovo a přilehlý pozemek v majetku města Holešov, kde došlo k výkupu pozemku ze zcela nezištných a bohulibých úmyslů konkrétních volených zástupců města od p. Pechy (dosud zcelená plocha v blízkosti cyklostezky na Količín). V současné době zde probíhá dosud neúspěšná a z mého pohledu velmi diskutabilní nabídka na prodej (původně) dvou/anebo jedné stavebních parcel a do budoucna je v plánu města propojení ulic Zahradní a Dukelská a prodej ostatních parcel pro stavební účely. Pokud se někdo domnívá, že prodej uvedených parcel významně zachrání městskou kasu, tak si dovolím nesouhlasit (kaplička je jistě bohulibá, ovšem ne prioritní co se týká potřeb občanů) a pokud má někdo dojem, že je potřeba posílit výstavbu v obci Holešov, tak si rovněž dovolím nesouhlasit, viz projekt p. Čechmánka, kterému musela ustoupit střední škola, či projekt Slepičárna, kde je stále mnoho bytů na prodej či pronájem. Je to jakási slepá ulička v daném místě a čase, ovšem je to  věc svobodného názoru, ale měli by se k tomu vyjádřit i samotní obyvatelé lokality, potažmo celé obce/města.  Ve věci problému s absencí parku/hřiště/místa pro relexaci občanů, se však v daném případě a dané lokalitě uvedený prostor přímo nabízí, jako místo pro vytvoření jakéhosi centrálního Všetulského parku s moderními herními prvky pro děti všech věkových kategorií, a současně místo pro setkávání rodičů s dětmi a jejich volnočasové aktivity, tedy vybavení ve formě laviček a klidových zón je na místě. Uvedená plocha je dosud osazená stromy původní ovocné zahrady, což by jen zvýšilo atraktivitu pro děti a samozřejmě návštěvníky parku obecně. Pokud má čtenář dojem, že tzv. kopu za Všetuly, tak nepopírám, že ano a je to jistě logické, neboť se jedná sousedící lokalitu. Je však více než jisté, tento problém vnímají i občané dalších částí města Holešova. Mohu se i mýlit v tomto názoru, ovšem minimálně bych rád tuto problematiku podrobil obecné diskusi a touto cestou vyzval odpovědné osoby/volené zástupce občanů, aby se vážně zabývali i touto věcí a ne jen např. zámkem, jakkoliv tuto iniciativu podporuji a souhlasím, že je to pro město prospěšná věc, ovšem dlužno říct, že ne  jediná a prioritní.

 

Další nároky na vybavení:

 

Uvedené lze realizovat postupně, v první fázi je potřeba zejména ochota vedení radnice Holešov poskytnout uvedené pozemky pro potřeby občanů města, rodičů a  dětí.

 

 

Zpět


Zaregistrujte se

Podílejte se na rozvoji Holešova. Registrovaní uživatelé publikují články, přidávají imvestiční akce a náměty, učastní se online diskuzí a jsou informováni o novinkách na webu.


Registrovat