Dne 4.4.2016 byl portál strategieholesov.cz oceněn prvním místem v celostátním kole prestižní soutěže Zlatý Erb 2016 v kategorii nejlepší elektronická služba.

Diskuze: Revitalizace kolonky Za Cukrovarem

 

Haviar Štefan 13.03.2015 12:29:56 napsal(a): ikona chat

Kolonka na posledním místě! Popudilo mne, že revitalizace kolonky se jako investiční akce ocitla na posledním místě v seznamu (s červeným puntíkem-nevíme proč) a k tomu ještě s dodatkem nízká důležitost. O těchto věcech rozhodují tí, kteří současnou situaci zavinili a chtějí se tak zas mstít nám, kteří "Kolonku" připomínáme. Snad tito pánové v Radě města považují občany kolonky za "méně důležité", nebo chtějí vyvolat situaci, která by mohla končit jako v Uherském Brodě. Kddyž vidíme, složení RM pak se ani nedivíme, že se nám chtějí za kritiku opět mstít, jako to bylo kdysi, když jsme žádali město o povolení průjezdu přes obecní pozemek (v roce 1996- p.Mikulenka to určitě pamatuje). Zpracoval ing.Haviar

Koplík Martin 13.03.2015 17:16:26 reaguje na: Haviar Štefan(13.03.2015 12:29:56) ikona chat

Řazení investic je podle důležitosti, následně abecedně. Důležitost, výše investice a informace k projektu jsou postupně aktualizovány. Určení priority určuje řada parametrů a pro jejich určení je nutná obhlídka a podrobnější kalkulace.

Doležel Radek 26.03.2015 07:48:25 reaguje na: Koplík Martin(13.03.2015 17:16:26) ikona chat

Ještě bych doplnil, že projekty s vyšší důležitostí již mají připraveny alespoň jednoduché studie, čímž jsou připraveny pro získávání dotací. Není možné vše platit z rozpočtu města, to by se v podstatě udělala jedna nebo dvě akce ročně. Je nutné na co největší počet akcí sehnat peníze z dotací, kde město financuje pouze spoluúčast a pak následně může v daném roce udělat daleko více investičních akcí.

Haviar Štefan 06.04.2015 19:22:28 napsal(a): ikona chat

Souhlasil bych s tím, že investiční akce je nutné zajistit finančně.To ale nelze uvádět občany vyjádřeními starosty v nerealistické naděje, že. město je v dobré finanční kondici a bude se moci bez úvěrů zapojit se spoluúčastí do dalších projektů či investovat do jiných potřebných oblastí. Bohužel, dovídáme se z médii, že ČR nevyčerpá dotační možnosti v desítkách miliard Kč a na druhé straně o tom, že město nemá penize z dotací. Proč MěÚ čekal na revitalizaci ulic(Havličkova, Školni,.) až na volební rok 2014? I bývalý senátor čekal na další mandát v roce 2012 stěhováním Romů z ul.Školní až na volební rok. (zřejmě dle příkladu senátora.Čunka ve Vsetíně) a nevyšlo to. Tentokrát v Holešově přišla o "vedoucí úlohu" ODS, protože "pohořela", zřejmě i zásluhou sebevědomého a arogantního starostu. Většina ulic mohla být v Holešově už dávno rekonstruována a Holešov se mohl svou kvalitní infrastrukturou rovnat městům jako je Hulín, Bystřice, Kroměříž. Proč? Čekali na volby a teplá koryta.

Haviar Štefan 18.04.2015 20:00:29 napsal(a): ikona chat

Dne 18.4. probíhal v celé ČR úklid příkopů, břehů řek, potoků, alejí..... Bohužel v Kolonce Za Cukrovarem jsme nic takového nezaznamenali. V této souvislosti bych připomněl alej od můstku přes Rusavu směrem ke Količínu, která sice není součástí kolonky, ale zasloužila by si pozornost. Je tam řada suchých keřů, samozřejmě a také odpadu(lahve,papír a jiný odpad. Nevíme kdo úklid v Holešově organizoval, ale na předmětnou alej by se nemělo zapomínat. V době zrání černého bezu a mirabelek se zde najednou objeví řada cizích lidí z města, orvou co je k jídlu a využití a odjedou. Za nimi zůstáva spoušť. Keře černého bezu, tak jako stromy švestek či mirabelek vyžadují proklestit a odstranit suché větve, aby se mohly zdravě vyvíjet. Z menších větví je potřeba vytvářet možné úkryty drobné zvěře v zimním období. V kolonce je dost mladých lidí, kteří umí zeleň akorát ničit (viz poz.673/3) ale přiložit ruce k udržování zeleně, to tito lidi nenapadne.

Haviar Štefan 21.04.2015 21:03:28 napsal(a): ikona chat

Navrhujeme, aby parcela 673/3 (zahrada, zeleň) byla mimo části pozemku, na kterém je povolena přístupová komunikace k rod.domu č.66 vyhlášena "chráněnou plochou", a tím bylo zabráněno její ničení vjezdem vozidel rod. Laholových(děje se tak i nadále). Vjíždí sem i jiné obslužní vozidla, ale jen proto, že plocha není vymezena na její hranici obrubníky. Dle organizačního řádu města Holešova má k tomu kompetenci referentka pí. Pšejová, která dle téhož dokumentu má řešit přestupky proti narušování chráněné plochy. Je to také v zájmu nás občanů, zde žijících, ke zlepšení podmínek kultury bydlení, které preferuje město Holešov v Programovém prohlášení RM.

Doležel Radek 12.05.2015 11:47:38 napsal(a): ikona chat

Dobrý den, zkusím Vám odpovědět jedním příspěvkem. Co se týká akce "Ukliďme Česko" jde o aktivitu občanů. My jako politické hnutí ANO jsme v rámci této akce uspořádali úklid příkopy podél zámecké obory a tuším, že kromě nás se v Holešově uskutečnil ještě jeden obdobný úklid. Možná jste v rámci své občanské aktivity také mohli přispět a uspořádat tento úklid v kolonce a okolí, ministerstvo ŽP dodalo pracovní rukavice, pytle na odpadky a návod jak vše zorganizovat. Co se týká toho pozemku, hovořili jsme o tom při mé návštěvě kolonky a shodli jsme se na tom, že nejde o tak zásadní problém, jak zde píšete, celé to území je nutné řešit v kontextu, nemyslím si, že vyhlášení trávníku chráněnou plochou je řešením.

Haviar Štefan 21.05.2015 22:30:38 napsal(a): ikona chat

Dobrý den pane Doležel, vybízíte nás, starce, angažovat se v uklidu v rámci "Ukliďme Česko". Samozřejmě by to bylo možné, ovšem pouze za podmínky, že se k nám, občanům Kolonky bude město chovat jako k občanům ostatních MČ Holešova, když nebude tolerovat vandalství některých místních známých firem. Pokud já budu udržovat městský pozemek a tento pozemek bude jiný občan ničit, chovat se jako vandal a příslušný referent odpovědný za ochranu krajiny a prostředí je v tom dokonce podporujete, pak nemůžete očekávat od nás občanů ochotu podílet se na "úklidu" Česka. Když vidíte, že tentýž člověk má svůj pozemek zarostlý z něhož se šíří na naše pozemky semena plevelu a navíc je na to město upozorněno, a nic neučiní, pak nemůžete po nás žádat jakoukoliv aktivitu. A přitom musím pochválit většinu občanů kolonky, zejména seniory, kteří si svoje pozemky téměř vzorně ošetřují(sečou a uklízí).

Haviar Štefan 22.05.2015 11:22:42 napsal(a): ikona chat

Pane Doležele, dnes jsme byli šokováni zjištěním, že pracovníci TS, který přišli dnes ráno dokončit sečení městských pozemků tzv. strunkami. Manželka jim musela ukázat co vše je ještě potřeba posíct, jinak přiznali, že jim to nikdo neřekl. A tak se potvrdila naše dávno známá skutečnost, že vlastně Hnutí ANO je v Holešově pobočkou ODS a chováte se úplně stejně jako ODS. Máme nyní jiuž dostatek argumentů, abychom oslovili Orgán dozoru a kontroly veřejné správy MV a také Ombudsmanku, která zrovna nyní shromažďuje po republice náměty na podněty. A už věříme tomu, že město se opět na Kolonku vykašle.

Doležel Radek 19.08.2015 14:43:51 napsal(a): ikona chat

Dobrý den pane Haviár, vůbec nerozumím tomu proč nás ANO spojujete s tím, že pracovníci TS nemají informace ke své práci. TS jsou obchodní společnost, sice vlastněná městem, ale to neznamená, že jejich pracovníkům zadáváme práci. Existují plány sečení, údržby atd. a do toho se řeší nějaké mimořádné události. Společnost má své vedení, své managery, kteří jsou odpovědní za fungování společnosti. A souhlasím, že to nefunguje jak má, proto připravujeme významné změny, které by však měli vejít v platnost od 1.1.2016. Do té doby, můžeme problémové věci řešit pouze až na upozornění. To je vše co k tomu můžu říct.

Jedlička Alexandr 01.06.2016 17:08:06 napsal(a): ikona chat

Dobrý den, musím zde reagovat na poslední příspěvek týkající se TS Holešov, je sice pravda, že jedná o obchodní společnost, nicméně to jen formalita a je třeba se vrátit k důvodu proč tato společnost vznikla. Předpokládám, že pro potřeby občanů města Holešov a takto by se k ní mělo přistupovat. Společnost má jistě své vedení, ale dozor a hlavní slovo zde mají volení zástupci. Osobně nerozumím tomu, stejně jako mnoh dalších občanů, včetně p. Haviara, proč se některé věci v gesci zejména úklidu města, veřejných ploch a zeleně tak vlečou a jsou realizovány formou poloopilých a zjevně poprvé pracujích spoluobčanů, kteří mnohdy poprvé drží lopatu v ruce. Zde si dovolím toto tvrzení, neboť denně projíždím celým městem při cestě do zaměstnání a vidím to na vlastní oči. S panem Haviarem zde musím souhlasit min. v tom, že co se týče kolonky, tak je to místo jakoby občanů třetí kategorie bez zájmu obce. Cyklostezka je neupravená, jsou zde odpadky a v neposlední řadě pokosená a neodklizená tráva.

Jedlička Alexandr 01.06.2016 17:12:29 napsal(a): ikona chat

K neodklizené trávě ještě musím dodat, a je to vlastně otázka na odpovědné osoby z vedení obce, zda se jedná o nějaký nový trend či o úsporné opatření. Pokud je to úsporné opatření, tak se musím ptát, kolik se ušetří a kam jsou investovány ony uspořené peníze? či je prostě možné, že se jedná o šlendrián a o to víc je to k naštvání. Ptal jsem se v okolních městech přátel, zda se u nich také praktikuje seč zeleně, která se pak nechá zarůst novou trávou a byly velmi překvapení. Naproti tomu v centru města je tráva uklizená.

Doležel Radek 28.03.2017 08:04:18 napsal(a): ikona chat

Dobrý den. Od 1.10.2016 nastoupil do funkce ředitele TS Holešov nový ředitel pan Libor Liška. Věříme, že jeho působení ve funkci bude mít vliv na to vše o čem zde píšete, ale i na ostatní záležitosti ovlivňující chod společnosti.

 

Zaregistrujte se

Podílejte se na rozvoji Holešova. Registrovaní uživatelé publikují články, přidávají imvestiční akce a náměty, učastní se online diskuzí a jsou informováni o novinkách na webu.


Registrovat